Seminar "Sotsiaalne integratsioon - erinevad peremudelid meie ühiskonnas": Mida teha probleemse lapsega? 24.11.2010

Tartu Laste Tugikeskuse juhataja psühholoog Lemme Haldre rääkis sellest, kes on probleemne laps ja mis võib olla probleemide põhjuseks. Anu Köidam Ilmatsalu Põhikoolist rääkis õpetaja rollist lastega tegelemisel ja ka sellest, kuidas hakkama saada, kui klassis on mürgeldaja või hoopiski ADHD (tähelepanu vajaduse ja hüperaktiivsuse) sündroomiga laps. Noorsoopolitseinik Maarja Punak rääkis,  mis juhtub, kui laps on sattunud politsei huviorbiiti. Ta rõhutas, et laste probleemid tekivad sageli sellest, et oma muresid ja tundeid ei osata väljendada. Last kuulates ja temaga rääkides saab tihti probleeme ennetada.

Projekti toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.