Seminar "Üheskasvamine läbi ühistegevuste": Vene kultuur ja traditsioonid" 13.02.2010

8.30 - 11.15 Sõit Tartust Narva

11.15- 11.30 Tutvumine

11.30 - 12.15 Narva kunstigalerii külastus

12.15 - 13.15 lõuna

13.15 - 15.00 Töötuba Narva Kunstigaleriis, varjude teater                                            

15.15 – 16.15 Ekskursioon Narva Hermanni kindlusesse ja muuseumi

16.15 – 17.15 Narva linnuse folklooriprogramm SUBRIK

17.30 – 18.15 Õhtusöök

18.30 Tagasisõit Tartusse

Narva kunstigaleriis tutvusime giidi abil erinevate teoste ja stiilidega, mis oli ettevalmistus kunstitunniks. Külastasime giidiga järgnevaid näituseid:  

* Maal, skulptuur, rakenduskunst Narva linna muuseumi kogust

* Kristus Võitja. XVII sajandi keskpaik. Puu, puunikerdus, polükroomia.


Kunstitunnis õppisime voolima saviga ning valmistasime kunstiõpetaja juhendamisel savist näomaske. Hiljem, kui maskid olid kuivanud, hakkasime nende peale kaunistusi tegema ja maalima. Pärast kunstitundi vaatasime Jaapani traditsioonilist varjude teatrit.

Narva Hermanni kindluses tutvusime Narva ja linnuse ajalooga, külastasime erinevaid näituseid:

* Keskaegne Narva XIII-XVI sajand

* Narva rootsi ajal 1581-1704

* Narva vene impeeriumi koosseisus XX sajandi alguses


Narva linnuse, bastionite ja näituste külastamisele järgnes folklooriprogramm SUBRIK, mille käigus said kõik osalejaid ise laulda ja tantsida ning kuulda vene ja eesti keele rahvakalendri tavandeid.

Folklooriprogramm SUBRIK koosnes järgnevatest osadest:

I osa – vene ja eesti rahvakalendri tavandi tutvustamine ja kommenteerimine.

II osa – osalemine eesti ja vene rahvamängudes ja -tantsudes akordioni ning lõõtspilli saatel.


Projekti rahastab Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.