Projekti "Mäluvara" lõpuseminar 17.08.2011

Eestisse aastatel 1940-1991 elama tulnud inimeste mälestuste kogumisele pühendatud projekti Mäluvara lõpuseminar "Eesti uue kodumaana" toimus Domus Dorpatensise saalis 17. augustil. Diskussiooni juhtis Valeria Jakobson. Kokkutulnuid tervitas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed koordinaator Ruslan Prohhorenko, aastapikkuse töö tulemustest ja järeldustest rääkis projektijuht Mirjam Lepikult, projektis osalenute nimel võttis sõna Nikolai Pavlenko ning külalisesinejana jagas oma kogemusi kogukondade piire ületavast suhtlemisest Imbi Paju. Seminari õnnestumises oli suur osa paarikümnel Ida-Virumaa inimesel, kes ei pidanud paljuks sel päeval Tartusse sõita, et oma mõtteid ja elukogemusi jagada. Nad tunnistasid, et on mõnevõrra tüdinenud poliitilise või õpetliku alatooniga üritustest, millega võrreldes Mäluvara seminar moodustas meeldiva erandi, kuna pakkus ka neile võrdväärse võimaluse kaasa rääkida - nii sisuliselt kui ka keeleliselt (sõnavõttude tõlkimise  eest kandis hoolt Jaroslava Šepel). Ja kuna inimlikult sooja õhkkonna loomine oli tõepoolest üks selle seminari eripärasid, sobisid kogu ettevõtmisega suurepäraselt Ljudmilla Mesropjani meeldejäävad laulud.


Projektijuhi ja projektis osaleja sõnavõtud leiate siit: http://maluvara.ee/seminar


Projekti toetasid Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.