„Siirdeühiskonnad – Saksa DV ning ENSV minevikupärandi lahtimõtestamine kaasaegses võtmes“

Ürituse „Saksa Kevad“ raames korraldas SA Domus Dorpatensis 2011. aasta mais mitu temaatilist üritust, mis käsitlesid võrdlevas aspektis Saksa DV ning ENSV minevikupärandi lahtimõtestamist kaasaegses võtmes.


Üritustesarja juhatas sisse Tartu ülikooli lähiajaloo dotsendi Olaf Mertelsmanni loeng (10. mail) sellest, kuidas ja mil viisil avalduvad tänapäeval postsotsialistlikes siirdeühiskondades omaaegsete sotsialistlike diktatuurirežiimide mõjud. Teise ettekande käigus (27. mail), mis kandis pealkirja „Vastupanuõigus ja selle ajalooline pärand Eesti ja Saksa seadusandluses“, rääkis Tartu ülikooli ajaloo doktorant Oliver Pagel vastupanuõiguse ajaloolisest pärandist ning uuris lähemalt küsimust, miks legaliseeriti antud õigus esmalt Saksa DV ja mitte Lääne-Saksamaa konstitutsioonis.


Sarja võttis kokku 28. mail toimunud ingliskeelne konverents, kus ettekannetega esinesid mitmesugused oma ala spetsialistid - ajaloolane Toomas Hiio andis ülevaate ajalookomisjonide tegevusest Eestis, Tartu ülikooli vanemteadur Eva-Carita Pettai uuris oma ettekandes aga küsimust, kas Balti ajalookomisjone saab vaadelda ka kui omalaadseid lepituse vahendajaid. Eesti Rahva Muuseumi teadusdirektor Terje Anepaio rääkis nõukogude repressioonide mälestuste dokumenteerimisest Eesti Rahva Muuseumis ning ajaloolane Olaf Mertelsmann võrdles omavahel kahte diktatuuri. Konverentsil osales väliskülalisena doktor Anja Werner Saksamaalt, kes kõneles teemal „The Work of the Federal Foundation for the Reappraisal of the SED-Dictatorship“, kirjeldades 1998. aastal loodud rahvusliku sihtasutuse tegevust sotsialistliku diktatuuri lahtimõtestamisel Saksamaa Liitvabariigis.

Publikuhuvi üritustesarja vastu oli suur ning kuulajad osalesid aktiivselt lektorite poolt tõstatatud diskussioonides.


Konverentsi inglis- ja eestikeelsed materjalid leiate siit.


Üritust toetas Goethe-Institut Tallinn.