Todd Siler'i ettekanne "Kuidas olla edukas?" 09.11.2011

9. novembril kl 17.30 toimus Todd Sileri kõnelusõhtu. Peaesinejaks oli tänavuse World Cultural Council (WCC) Leonardo da Vinci auhinna saaja, kes pidas ettekande teemal, kuidas olla oma elus edukas. Ürituse juhatasid sisse moderaator Heiki Viisimaa ja Domus Dorpatensise nõukogu esimees Michael Gallagher. Seejärel võttis sõna hr Siler, tutvustades lühidalt ennast ja oma tegevusala (teaduse ja kunsti ühildamine ning loovuse arendamine), ning pidas sisuka kõne sellest, mida tema peab eduks ja kuidas edukas olla.

 

Todd Siler rääkis loovuse arendamise olulisusest ning mainis, et paljude tänapäeva organisatsioonide tegelik loomepotentsiaal peitub üksikutes inimestes, kelle kätte loovad ülesanded on usaldatud – ülejäänud lihtsalt sammuvad nende inimeste jälgedes, kasutamata iseenda loovaid ressursse. Siler tutvustas oma idee kontseptsiooni, keskendudes enda poolt korraldatud üritusele, kus kohtusid inimesed erinevast vanusest ja sotsiaalsetest kihtidest, kes üritasid oma ideid materiaalsete vahendite ja oma kätega valmistatud mudelite abil teistele selgeks teha.

 

Sileri sõnul pole ükski inimene andetu. Igas inimeses on peidus geenius – see on meile geenide poolt ette määratud – iseasi, kas me oskame selle potentsiaali üles leida ja realiseerida. Ta rõhutas, et kui tahetakse saada edukaks ja oma võimekusest teadlikuks saada, siis ei tohi teiste kriitika ees seisma jääda – see on nende arvamus, mitte sinu! – ega karta eksida. Siler julgustas oma annet otsima, ja mitte peatuma enne kui see on leitud, sõltumata sellest kui kaua aega see võtab. Viimasest sõltub inimese isikliku potentsiaali realiseerimine, rahulolu läbiviidava tegevusega ja õnnelikkus tervikuna! Samuti rõhutas ta gruppide ja interaktsiooni olulisust – inimgrupp on targem, üksikindiviidist produktiivsem. Seega on oluline arendada omavahelist suhtlemist, teineteisest arusaamist ning meeskondlikku tegevust.

 

Antud kõnelusõhtu keskendus Todd Sileri isikule, tema tegevusele ja käsitletavale teemale - eduka elu võtme leidmisele. Peetud ettekanne oli oma olemuselt motiveeriv, kannustades osalejaid astuma vastu võimalikele muutustele oma elus. Siler aitas osalejatel vaadata üldseatud raamidest kaugemale, nägemaks seda, mis muidu võib märkamata jääda. Ta julgustas otsima iseennast ja endas peituvaid oskusi: kõige olulisem on uskuda iseendasse ja mitte karta teiste inimeste kriitikat! Inimesi on erinevaid ja neil kõigil on maailmale midagi pakkuda – eneseavastuse tee on edu aluseks.