Miks valida meid?


Kogu teenitud raha läheb ühiskondlikesse tegevustesse.Meie kliendid hindavad meie kortereid väga kõrgelt.Meil ei pea muretsema oma ökoloogilise jalajälje pärast.Kohtumisõhtu "Meet the world": Komimaa 13.11.2012

13. novembril toimus Meet the World üritustesarja selle semestri teine soome-ugri kultuure tutvustav infoõhtu, kus seekord räägiti Komimaast. Komisid tutvustasid Komimaal sündinud Tartu Ülikooli Uurali keelte õppetooli lektor Nikolai Kuznetsov ja Eesti Rahva Muuseumi programmide koordinaator ning komi noorte etnilist identiteeti ja noortekultuuri uuriv Jaanika Jaanits.


Esimesena kõneles Nikolai Kuznetsov, kes andis põgusa ülevaate Komimaa geograafilisest asukohast ja kultuurist. Kaardil komide geograafilist paiknemist näidates rõhutas ta, et komid asuvavad Euroopas mitte Aasias. Nii on komide põhilised asualad Võtšegda ja Petšora jõgikonnas, aga ka Mezeni, Vaška ja Kaama ülemjooksul. Lisaks tõi kõneleja välja 2010. aasta rahvaloenduse tulemused, mille järgi elas Komimaal 234 655 sürjakomi ja 94 456 permikomi, mis võrreldes 2002. aasta andmetega näitab see selget vähenemistendentsi. Peale selle rääkis Nikolai Kuznetsov komide erinevatest nimetustest läbi aegade, komide sidemetest teiste rahvastega ning komide põlistest elatusaladest. Lõpetuseks rääkis kõneleja lühidalt komide tänapäevasest olukorrast Vene Föderatsioonis, tuues välja komide põhilised probleemid: vähenev rahvaarv, komi keele kahanev kõnelejaskond ning assimileerumine venelastega.


Järgmine kõneleja Jaanika Jaanits rääkis esmalt oma esimesest välitöökogemusest Komimaal, mis leidis aset 2006. aastal. Jaanika sõnul jättis ta sel ekspeditsioonil sinna tükikese oma südamest ning see on ka üheks põhjuseks, miks ta aina Komimaale naaseb. Kui oma esimesel välitööl viibis Jaanika komi külades, siis järgmistel ekspeditsioonidel, kus tema uurimisteemaks sai komi noortekultuur, töötas ta enamasti linnades. Näiteks toimus tema 2010. aasta välisekspeditsioon Komimaa pealinna Sõktõvkari. Tänaseks on nende korduvate külastuste tulemusena tekkinud Jaanikal tihe kontakt komi noortega. Jaanika rääkis lähemalt oma teadustööst, mis seisneb komi noorte etnilise identiteedi ja noortekultuuri uurimises. Tema ettekannet illustreerisid välitöödel tehtud fotod.


Lisaks kahele ettekandele said külalised vaadata komisid tutvustavat Indrek Jäätsi dokumentaalfilmi „Permikomi sügis“, mis rääkis komide etnilisest identiteedist, assimileerumisest ja rahvuspoliitikast tänapäeva Venemaa Föderatsioonis.International evening "Meet the world": Komi

On Tuesday 13th of November the „Meet the World“ series continued at Domus Dorpatensis with introducing another nation from the Finno-Ugric language group - the Komi peoples.

We had two interesting guests - Jaanika Jaanits from the Estonian National Museum and Nikolai Kuznetsov, a native komi and a lector of Finno-Ugric languages at the University of Tartu. Nikolai Kuznetsov gave a brief introduction of the Republic of Komi and Komi peoples. Jaanika Jaanits talked about her experience and fieldwork while working in the Republic of Komi. After the presentations and a discussion the audience was given an opportunity to watch the documentary "Komi-Permyak Autumn" directed by Indrek Jääts.