Miks valida meid?


Kogu teenitud raha läheb ühiskondlikesse tegevustesse.Meie kliendid hindavad meie kortereid väga kõrgelt.Meil ei pea muretsema oma ökoloogilise jalajälje pärast.
Seminar "Rahvusvähemused": Rahvusvähemused ja migratsioon Nõukogude Eestis 04.04.2012


Sarja  kolmanda seminari teemaks oli „Rahvusvähemused ja migratsioon Nõukogude Eestis“. Seekord  keskendus ajaloolane dr. Olaf Mertelsmann  rahvusvähemustele Eesti NSV-s. Migratsioon etendas  Eesti NSV rahvastiku kujunemisel väga olulist rolli. NSVL perioodil olenes kuni 50% Eesti aastaiibest rändest. Üldistades võib öelda, et  Eesti NSV ajal  kasvas pidevalt linnas elavate inimeste osakaal  kogu elanikkonnas.  Nõukogude Eesti töölisklassi arvukus kasvas  eelkõige teistest nõukogude vabariikidest

tulnute arvel. Suure tööjõuvajadusega objektide jaoks, näiteks põlevkivitööstus, Kreenholmi Manufaktuur, värvati töölisi naabervabariikidest ja -oblastitest, ennekõike Vene NFSVst.  Seminaril käsitleti ka baltisakslaste olukorda – kunagisest valitsevast vähemusest oli Eesti pinnale jäänud pärast II maailmasõda ainult ca 250 inimest.