Miks valida meid?


Kogu teenitud raha läheb ühiskondlikesse tegevustesse.Meie kliendid hindavad meie kortereid väga kõrgelt.Meil ei pea muretsema oma ökoloogilise jalajälje pärast.Seminar "Rahvusvähemused": Vene identiteet Eestis põlvkondlikus perspektiivis" 12.04.2012

Sarja neljas seminar oli pühendatud identiteedile. Ettekande teemal «Vene identiteet Eestis põlvkondlikus perspektiivis» pidas Tartu Ülikooli sotsioloog, prof. Triin Vihalemm. Identiteetide ja väärtuste põlvkondliku edasiandmise teema avatud kultuuriruumis on oluline küsimus nii enamuse kui ka rahvusvähemuste jaoks. Identiteet ei ole midagi antut ja püsivat, vaid ruumiline ja ajas muutuv nähtus. Prof. Vihalemm käsitles eelkõige venelaste etnilist identiteeti Eestis fookusega nooremal põlvkonnal, tähelepanu pöörati sellele, kuidas sotsioloogid ja kultuuriuurijad etnilist identiteeti määratlevad, samuti tutvustati identiteedi määratlemise probleemkohti. Oma rahvusrühmaga ühendavad inimesi eelkõige emakeel, sünnikoht, sõbrad, esivanemad ja veresidemed. Kuna ingliskeelne globaalne tarbimis- ja pop-kultuur mõjutab eelkõige noori, siis on täna oluliseks küsimuseks, kuivõrd erinevad on vene noored oma vanemate ja vanavanemate põlvkonnast oma väärtuste ja identiteedi poolest. Seminaril sisustati mõistet „unikaalne Eesti venelane“ ja anti ülevaade Eesti lõimumisrühmade kirjeldustest.