Tartu vabaühenduste manifest ja erakondade seisukohad

SA Domus Dorpatensis eestvedamisel koostati üleriikliku vabaühenduste manifesti Tartu osa, mille valmimisse olid kaasatud Tartu ja Tartumaa vabaühendused.  Manifesti tutvustati enne valimisi kõikidele Tartus kandideerivatele erakondadele ja valimisliitudele. Kohtumiste eesmärk oli anda tulevastele linnavõimudele edasi ühenduste ettepanekud kodanikuühiskonna tugevdamiseks ning selgitada välja kandidaatide seisukohad kolmandat sektorit puudutavates küsimustes.   
 
Tartu vabaühenduste manifesti lõppversiooni ja kokkuvõtted erakondade ning valimisliitude seisukohtadest leiad siit.

Manifesti teemal arutasime järgnevate poliitiliste jõududega:

Noorte, Tööealiste ja Erivajadusega Inimeste Valimisliit - Eesti Meile Kõigile (Esindaja: Kalju Preiman)
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (Esindajad: Peeter Laurson, Alo Lõoke)
Eesti Reformierakond (Esindajad: Margus Hanson, Priit Kallakas)
Erakond Eestimaa Rohelised (Esindajad: Jüri Ginter, Tõnu Oja, Jana Adari, Erika Paloveer)
Eesti Keskerakond (Esindajad: Aadu Must, Vladimir Šokman, Erlend Kraus, Riina Kallas)
Valimisliit Koostöökoda - Tsentr Soglasija (Esindaja: Malle Salupere)
Eestimaa Rahvaliit (Esindajad: Karel Rüütli, Pille-Riin Raudsepp)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Esindajad: Jarno Laur, Tõnu Ints, Ülo Veldre, Laura Paide)

Kaks valimisliitu eelistasid manifestiga iseseisvalt tutvuda.

Mis on vabaühenduste manifest?

Seoses kohalike omavalitsuste volikogude valimistega koostas Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) vabaühenduste manifesti.

Manifesti koostamise mõte on pakkuda kandideerijatele välja ühenduste-poolsed ettepanekud kohalikest omavalitsustest sõltuvateks tegevusteks, mis aitaksid kaasa kodanikuühenduste ja kodanikuühiskonna
tugevnemisele.

EMSLi eestvedamisel sündis manifesti üle-eestiline osa, mis koosneb heast valimistavast ning üldistest soovitustest kohalikele omavalitsustele koostööks kodanikuühendustega. Et ühenduste ja omavalitsuste suhted ning
vajadused on eri kohtades erinevad, ei sündinud mitte üks üle-eestiline manifest, vaid nii palju kohalikke manifeste kui paljudes kohtades aktiivseid ja huvilisi vabaühendusi leidub. Eraldi ettepanekud sõnastati ka Tartus.
 
Selleks kutsus SA Domus Dorpatensis 22. septembril 2009 kokku Tartu vabaühenduste ümarlaua, et üheskoos arutada, mida peaks sisaldama kohalik manifest. Valminud dokumenti tutvustati kõikidele Tartu linnas valimisnimekirjaga välja tulnud erakondadele, valmisliitudele ja üksikkandidaatidele.