Seminar "Ajalooõpetuse mõju minevikupildi kujunemisele" 19.10.2009


Suur osa mineviku lahtimõtestamisel on just ajaloo mõistmisel. Sellest tuleneb ka viis, millisel ajaperioodil ja kuidas on ajalugu õpetatud ja lahti seletatud. Üks osa sellest, miks mineviku mõistetakse põlvkonniti erinevalt, peitub just hariduses.

17.00 I esineja Kärt Hellerma „Mitme mäluga rahvas“

17.30 II esineja Olaf Mertelsmann „Konfliktid lähiajaloo teemadel; ajaloo õpetus koolides“

Kärt Hellerma keskendus oma ettekandes inimeste erinevatele mälupiltidele seoses meie lähiminevikuga. Paljuski keskendus kirjanik Eesti Päevalehes ilmunud artiklile „Killunenud ajalooteadvus“, lisades juurde oma kogemusi ning tähelepanekuid.

Olaf Mertelsmann rääkis oma ettekandes kõigepealt lühidalt konfliktidest meie lähiajaloo teemadel ning tutvustas seejärel ajalooõpetuse võimalusi ja selle mõju inimeste mineviku mõistmisele.

Pärast kohvipausi oli osalejatel võimalik esitada esinejatele küsimusi.


Üritust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.