Seminar "Energeetika - kuhu ja kuidas?" 31.03.2009

Energeetika on tänapäevases maailmas aina põletavam teema. Tuleb leida lahendusi, et tagada inimkonna heaolu jätkumine, keskkonna ja majanduse püsimine. See küsimus puudutab meid kõiki – tulge kohale ja arutage antud teemal meie seminaril!

 

Esinevad:

 

o       Peep Mardiste, Eestimaa Rohelised – „Energia ja kliimamuutused

o       Mario Nullmeier, E.ON Ruhrgas International AG, Eesti filiaal– „Energy efficency and renewable energies“ (ingliskeelne ettekanne)

o       Julius Bobinger, Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Eestis  – „European energy policy in the face of declining ressources and growing demand“ (ingliskeelne ettekanne)

o       Andres Mäe, Eesti Välispoliitika Instituut – „Energiajulgeolek Baltikumis

o       Küsimused ja diskussioon (inglise keeles)

 

Õhtut modereerib Andres Kasekamp (TÜ balti poliitika professor).