Loeng "Where do we go from here?": From Soviet to West Pronto 10.09.2009

Summary by Michael Gallagher

On September 10, 2009, I hosted the first of nine presentations on Estonia’s transition. These events will take place once per month over the academic year, and this was the „kick off” event.

I had planned to discuss „what was wrong with the Soviet Union and what is right about us”. One of the most important things that was wrong about the Soviet Union is that people were not empowered to imagine their individual future separately from the Soviet system. We can do that now that we are independent again. But what kind of future do we want? How do we talk about it? Do we share common ideas, or is this a matter that will lead to conflict?

The best way to think about this is to do it in concrete terms --- to think about where we live. So I asked the group what they thought about Tartu. „What is Tartu?” Not just the physical place, but the idea of Tartu, including its history, and our hopes for the future. How would they describe the future that they want Tartu to have?

This produced a rather lively discussion, and lots of shared ideas. Many people agreed about the need to be secure and at home here. This means protecting our sense of safety and belonging. Other people talked about the importance of liberty in Tartu. Not just a formal sense of freedom, but a liberating sense that people can do what they want. These people thought of Tartu as a place that values differences among people. There were many other great ideas.

But at the end, I questioned whether these values are safe. I asked whether we have strong enough institutions to give the future that we want. This produced a lively discussion of how the city government and our communities might better connect.

Interesting.


Michael Gallagheri ettekande kokkuvõte:

10. septembril 2009 toimus esimene Eestimaa üleminekuperioodi teemaline ettekanne antud sarjas. Ettekanded toimuvad kord kuus, kokku on neid üheksa ning 10. septembril toimus selle sarja avaüritus.

Plaanis oli arutleda teemal „Mis oli halvasti/valesti Nõukogude Liidu ajal ning mis on hästi/õigesti praegu“. Üks olulisemaid asju, mis nõukogude aja juures halvasti oli, oli see, et inimestel ei olnud õigust kujutleda individuaalset tulevikku eraldi kogu nõukogude süsteemi tulevikust. Nüüd, mil oleme sellest taagast vabad, saame me seda teha. Aga millist tulevikku me soovime? Kas, kuidas ja kellele me sellest räägime? Kas me suudame ühiseid ideid jagada või viib see meid edasi hoopis konfliktidesse?

Parim viis antud teemasse sukelduda on mõelda konkreetsetele situatsioonidele – sellele, KUS me elame. Loengu pidaja palus kuulajail jagada oma mõtteid Tartust. „Mis on Tartu?“ Mitte ainult füüsilise paigana, vaid ideetasandil – arvesse võttes ajalugu, infrastruktuuri, elanike mitmekesisust,  tulevikuväljavaateid. Kuidas nähakse Tartut tulevikus?

Grupitööna toimunud mõttevahetus tõi kaasa elava diskussiooni, mis omakorda väljendus märksõnades ja ideedes. Kõigil oli võimalus jagada oma ideid ning märksõnu ülejäänud kuulajatega-osalejatega. Nõustuti, et Tartu peaks jääma turvaliseks ning koduseks linnaks. Teised tõstsid esile vabaduse  ning seejuures mitte lihtsalt vabadust selle tavamõistes, vaid vabadust öelda ning teha just nimelt seda, mida soovime. Sellega väärtustame ka inimestevahelisi erinevusi. Diskussioon oli ideederohke.

Kokkuvõtteid tehes küsisime endilt – kas meie pakutud väärtused on jäävad? Kas meie rahva ning võimu vahel on piisavalt usaldust ning kas linnavõim on piisavalt tugev, et kindlustada meile selline tulevik, millisena me seda näha soovime? See tekitas publiku seas veel elavama diskussiooni teemal, kuidas meie linnavalitsus ning kogukonnad saaksid omavahel sujuvamalt suhelda.

Huvitav.