Seminar "Üheskasvamine läbi ühistegevuste": Kultuuridevaheline kommunikatsioon 19.12.2009

08.45-  11.15 Sõit Tartust Narva

11.15 - 11.30 Tutvumine

11.30 - 13.00 seminar “Verbaalne ja mitteverbaalne kommunikatsioon erinevates kultuurides" – Jelena Nõmm

13.00 - 14.00 lõuna

14.00 - 16.00 simulatsioon – Toomas Roolaid ja Anna Kuzina

16.00 - 17.00 sõit Kohtla kaevandusmuuseumi

17.00 - 18.30 Ekskursioon Kohtla-Nõmme kaevanduspark- muuseumis

18.30 - 18.55 õhtusöök kaevandusmuuseumis

19.00- tagasisõit Narva ja siis Tartusse

Integratsiooniprojekti “Üheskasvamine läbi ühistegevuste” I üritus “Kultuuridevaheline kommunikatsioon” algas loeng-seminariga teemal “Verbaalne ja mitteverbaalne kommunikatsioon erinevates kultuurides”, mida viis läbi kultuuridevahelise kommunikatsiooni dotsent Jelena Nõmm Tartu Ülikoolist.

Seminaris räägiti sellest, kuidas inimese käitumine on otseselt kultuuriga seotud. Millised on kultuuris välja kujunenud verbaalse ja mitteverbaalse suhtlemise mudelid ja kuidas inimene omandab need mudelid sotsialiseerumise protsessis. Seminar peeti enamjaolt vene keeles, aga õppematerjalid ja ettekande slaidid olid eesti keeles. Arutelusid viidi läbi eesti ja vene keeles, vastavalt sellele, kuidas osalejatel mugavam oli.

Loeng-seminarile järgnes simulatsioon, pärast mida suunduti Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi, kus toimus maa-all ekskursioon.


Projekti rahastab Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.