Seminar "Fotograafia": Loodusfoto lugu 13.11.2009

Esimesel fotograafiasarja seminaril ”Loodusfoto lugu” esines maailma prestiižikaima loodusfotograafia ”Veolia Environment Wildlife Photographer of the Year” võistlusel auhinnatud Urmas Tartes, kes rääkis loodusfotograafia olemusest, eesmärkidest, eetikast ja rollist ühiskonnas.

Loodusfoto peab edasi andma tõepärase pildi sellest, mida fotograaf nägi pildistamise ajal. See tähendab, et loodusfoto jäädvustab hetki, mille tekkimist inimene (sh. fotograaf) ei kontrolli ega lavasta ja mis jäävad edasi kestma ka pärast pildistamist. On oluline, et fotograafil oleksid sobivad teadmised pildistatava objekti kohta enne kui ta seda pildistama hakkab. Mida paremini fotograaf oma pildistatavaid objekte tunneb, seda paremaid pilte oskab nendest teha; mida keerukam eluvorm ja haruldasem liik, seda põhjalikumalt peab teda tundma. Inimtegevus peab looduspiltidelt puuduma, välja arvatud harvadel juhtudel, kus inimene võimendab looduspildi sõnumit, sest ka inimene ise on osa loodusest.

Loodusfoto eesmärgiks on tuua loodus oma eheduses ja loomulikkuses inimesele lähemale. Loodusfotograafia rolliks ühiskonnas on vähendada võõrandumist loodusest ning  aidata kaasa looduse tundma õppimisele ja hoidmisele. On võimatu täita neid eesmärke, kui loodusfotode tegemisel teeks fotograaf oma pildistatavatele objektidele kahju. Iga fotograaf peab tegema kõik endast oleneva, et oht pildistatavale oleks võimalikult väike, pildistatava heaolu on tähtsam kui foto.  Ükski, kuitahes hea pilt ei õigusta poegi toitva linnu pesahülgamist. Kui sinnasamasse tuleks teine fotograaf, siis peab tal olema võimalus teha samast objektist taas uus pilt.

Loodusfoto võlu peitub selles, et see kujutab autentseid ja unikaalseid hetki looduses. Siin on märksõnaks fotograafi ausus. Kui looduspildi ehedust on segatud manipuleeritud ja lavastatud piltidega, kaotab kogu loodusfotograafia oma võlu ja usaldusväärsuse. Seega, mistahes algse pildi töötlemine ja muutmine peab piirduma üksnes minimaalse tehniliste rikete eemaldamisega. 

Kogu seminaril kõlas läbiv idee, et eetiliselt käituv loodusfotograaf on pildi tegemisel aus ja lugupidav nii oma pildistatava objekti suhtes kui ka oma pildi vaataja suhtes.