Seminar "Innovatsioon ja majandusareng" 5.10.2009

Tegemist on teise seminariga sarjast "Inimesed, innovatsioon ja areng".


I osa: 17.00 -18.00  „Kuidas majanduskriis soodustab innovatsiooni Eesti majanduses?

Esineja: Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane

II osa: 18.30-19.00 "Innovatsioon ja majandusareng AS Estiko Plastar näitel”

Esineja: AS Estiko Plastari juht Triin Anette Kaasik

Urmas Varblase ettekanne “Kuidas majanduskriis soodustab innovatsiooni Eesti

majanduses?” keskendus järgnevatele teemadele:

  • Milline on maailma majanduskriisi olemus – millises seisus Eesti sisenes kriisi, kuidas kriis meid mõjutab?
  • Kuidas toimub kohandumine? Millised on valikud riigi, ettevõtete ja indiviidi tasandil?
  • Innovatsioon, selle liigid ja allikad
  • Milline on ettevõtluse ja innovatsiooni koht Eesti majanduse väljumisel kriisist?

Triin Anette Kaasiku ettekanne “Innovatsioon ja majandusareng AS Estiko Plastar näitel” keskendus innovaatilisele tootmisele ja saadud kogemuste edasiandmisele AS Estiko Plastari näitel. Räägiti Estiko Plastar AS-i ajaloost, tegevusvaldkondadest, konkurentsieelist tagavatest edufaktoritest  ja uudsetest pakendilahendustest.

Lisaks tutvustati rakendusuuringuid  kodeeritud polüetüleenkilede väljatöötamiseks ja katsetamiseks ning läbirääkimistest võimaliku Europrojekti taotlemisest kodeeritud kilede lugemistehnika karakteriseerimiseks ja väljatöötamiseks.