Seminar "Majanduslanguse mõju ühiskonnale" 23.04.2009

23. aprillil 2009 leidis Domus Dorpatensises aset seminar „Majanduslanguse mõju ühiskonnale“, kus ettekandega esinesid Marju Lauristin ja Kaia Kastepõld-Tõrs ning algselt oli planeeritud ka ettekanne Vladimir Šokmanilt.


Kuna majandus ning selles toimuvad muutused pakuvad palju kõneainet ning avaldavad mõju kõikidele eluvaldkondadele, oli põhjust asjatundjatelt küsida, kuidas kriis majanduses inimeste elukvaliteeti, hoiakuid ja suhtumisi on raputanud ning kuidas uue olukorraga kohaneda. Esimesena anti sõna Marju Lauristinile. „Eesti Inimarengu Aruande“ projektijuhina oskas ta selgitada majanduslanguse mõju eesti ühiskonnale üldiselt ning rääkida ka probleemidest, mis meid sellesse olukorda tõid ning kuidas neid lahendada. Marju Lauristini jutust jäi kõlama idee, et kõik on kinni meie väärtustes ning kriisist väljumiseks tuleb muuta mõttemalle.

Teisena oli planeeritud Tartu abilinnapea Vladimir Šokmani ettekanne, mis liiguks Eesti ühiskonna probleemidelt Tartu tasandile. Kahjuks ei saanud abilinnapea haiguse tõttu meiega ühineda, kuid tema ettekandega saab tutvuda siin.

Seminari viimase esinejana astus üles Tartu Ülikooli nõustamispsühholoogia lektor ja praktiseeriv nõustaja Kaia Kastepõld-Tõrs, et rääkida majanduskriisi mõjudest indiviidi tasandil. Oma ettekandes selgitas ta, kuidas kriisiolukorrad mõjutavad inimese psüühikat ning milliste kaitsereaktsioonidega inimene varustatud on. Sellest hoolimata jäi tema ettekandest kõlama idee, et kõige tähtsam on osata vaadata, et klaas on pooltäis ja tunneli lõpus on alati valgus. Publiku reaktsioonide ja paljude küsimuste põhjal võib öelda, et seminar oli vajalik ning loodetavasti leidis igaüks sealt midagi, mis aitab majandussurutist mõista ja üle elada.