Seminar "Inimesed muutuvas ühiskonnas" 22.10.2009

Tegemist on kolmanda seminariga sarjast "Inimesed, innovatsioon ja areng".


I osa: 17.00-17.50 "Keda vajab Eesti riik? Mis muutused on ees tööturul?"

Esineja: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna makroökonoomika professor Raul Eamets

II osa: 18.15-19.00 „Ettevõtlus on au sees?“

Esineja: Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas


Raul Eametsa ettekanneKeda vajab Eesti riik? Millised muutused on ees tööturul?“ keskendus trendidele ja muudatustele tööturul, probleemsetele tegevusaladele, palkade ja tootlikkuse võrdlusele ning võimalikele lahendustele ja Eesti majanduse võtmeteguritele.


Urmas Klaasi ettekanne “Ettevõtlus on au sees?” rääkis Eesti ettevõtlusaktiivsusest ja ettevõtjatest, motiividest ja takistustest ettevõtlusega tegelemisel, arengut kiirendavatest teguritest ning võimalikest lahendustest nagu:

         Koolitusprogrammid ja koolitustellimused koostöös ettevõtjatega

         Ettevõtlusõpe keskkoolides

         Inseneriõpe kõrgkoolides

         Talentide toetamine

         Ülikoolide rahvusvahelistumine jne.