Konverents „Noor ühiskonnas ja poliitikas” 11.11.2009

Novembri keskel toimus Domus Dorpatensises projekti „Noor ühiskonnas ja poliitikas” lõppkonverents, millel võeti kokku projekti raames toimunud üritused ning käsitleti noorte osaluse temaatikat. Üritusel osalesid Tartu gümnaasiumide ja noorteorganisatsioonide esindajad ning noorsootööst huvituv linnarahvas. Konverentsi modereeris Anna Karolin Eesti Väitlusseltsist.

 

Ajaloolane, etnograaf ja endine rahvastikuminister Andra Veidemann käsitles noorte rolli ühiskonnas ning seda, kuidas suhtumine noorte osalusse on minevikuga võrreldes muutunud. Anni Kuller Eesti Noorteühenduste Liidust (ENL)  tutvustas osalusmehhanisme Eestis ja mujal maailmas ning rääkis lähemalt ENLi rollist. Anne Õuemaa Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistusest andis ülevaate noorte kaasatusest Tartu linna juhtimisse. Tema sõnavõttu täiendas Marleen Pedjasaar Tartu Noortevolikogust, kes rääkis noorte osaluskogu olemusest ja senistest saavutustest Tartus.


Konverentsi teises blokis esines Alar Kilp Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudist, kes analüüsis noorte rolli poliitikas ning seda,  mil määral arvestavad tänased poliitikud noorte huvide ja vajadustega. Viimaseks esinejaks oli Priit Kallakas Reformierakonnast, kes rääkis enda isiklikust kogemusest noore poliitikuna.


Ettekannete vahel tutvustasid projektis osalenud selle raames eelnevalt toimunud üritustel arutatud teemasid ning diskussioonide tulemusi. Konverentsi lõpetas Tartu gümnaasiuminoorte poolt peetud väitlus teemal  “Noortele peaks kohaliku omavalitsuse volikogus  reserveerima n arv kohti”.

 

Projekti toetab Integratsiooni Sihtasutus.