Seminar „Noor ühiskonnas ja poliitikas”: Noored valima! 12.10.2009


Esmaspäev, 12. oktoobril toimus Domus Dorpatensises projekti „Noor ühiskonnas ja poliitikas” järjekorras teine seminar, mis käsitles noorte valimaskäimise olulisust ja tendentse. Seminaril osales 25 Tartu gümnaasiumide ja noorteorganisatsioonide esindajat. Ettekandega esines politoloog ja Tartu Ülikooli õppejõud Rein Toomla, üritust modereeris Karin Pool.


Rein Toomla rääkis valimiste rollist demokraatlikus ühiskonnas. Ta käsitles eri ühiskonnagruppide valimisaktiivsuse muutumise tendentse ning nende põhjuseid. Lisaks lükkas ta ümber linnalegendi selle kohta, et noored ei käi valimas, näidates viimase 3 Riigikogu valimiste statistika põhjal, et noorte valimisosalus on võrreldav teiste vanusegruppide valimisaktiivsusega. Toomla võrdles oma sõnavõtus Eesti ja naaberriikide noorte huvi poliitika vastu ning analüüsis erinevas vanuses noorte valimiskäitumist. Publikut aktiivselt kaasates käsitles ta ka e-valimisi ja nende potentsiaali, seda, kas valimisi on üleüldse vaja ja kas tänapäeval oleks mõeldav otsedemokraatia laiem kasutamine ning kui suur peaks olema ideaalne (või vähemalt ideaalilähedane) valimisosalus.


Lühikesele kohvipausile järgnes Karin Pooli modereeritud diskussioon, mille käigus osalejad arutasid noorte ja eri rahvuste esindajate valimistel osavõtu olulisust. Analüüsiti noorte seas levinud mõtteviise valimistega seoses ning mõeldi üheskoos, mida teha, et noored aktiivsemalt valimas käiksid. Seminari lõpetas grupitöö, mille tulemusel valmisid noori valimistel osalema kutsuvad plakatid, mis osalejad oma koolide seintele riputasid

 

Projekti toetab Integratsiooni Sihtasutus.