Ettekanne "Barack Obama's new leadership and what it may mean for Tartu" 09.03.2009

Michael Gallagher, jurist Ameerika Ühendriikidest, kes elab ja töötab juba üle kümne aasta Eestis, tutvustas juhtimismudelit, mille järgi peaks juhtimine sisaldama nelja järgmist elementi: juht peaks tõstma auahnust oma töötajates ning peaks seejuures keskenduma olulisimale; juht peab kaasama oma töötajaid, tooma juurde midagi uut ning tema tööl peaks olema objektiivseid tulemusi.

Michael Gallagher võrdles Bushi valitsust Obama valitsusega ning arutles publikuga teemal "Institutsioonide ebaõnnestumine". Lõpuks tegi ta ettepaneku uurida juhtimismudeli sobivust Tartu oludes. Kohal olid ka mõned linnavalitsuse esindajad. Michael Gallagher kaasas aktiivselt publikut ning tekitas elavat diskussiooni.