Loeng "Õhukaitse Euroopas - kas külma sõja jäänuk?" 11.12.2009

11. detsembril rääkis Saksa õhukaitseväe kolonelleitnant Volker Engelmann põhjustest, miks moodne õhukaitsesüsteem Euroopas on vajalik. Alguses tutvustas hr Engelmann sõjalennunduse algusaegu ning Euroopa õhukaitse ajaloolist tausta. Seejärel seletas ta kuulajatele külma sõja aegse õhukaitse ülesehitust ja tööviisi. Eriti pööras ta tähelepanu Saksamaa Liitvabariigi pärastsõjaaegsele õhukaitsesüsteemile aastatel 1949 kuni 1991.

Oma ettekande teises osas kirjeldas kolonelleitnant õhukaitse uusi väljakutseid pärast 2001. aasta 11. septembrit ning rääkis ka sellest, kuidas uus olukord on kaitsealast suhtumist ning käitumist muutnud. Samuti käsitles ta balti riikide ning nende NATO partnerite uusi ülesandeid NATO õhukaitsepoliitika raames.

Pärast oma ettekannet, mis oli nii tavainimestele kui ka kohalviibinud Balti Kaitsekolledži ekspertidele huvitav, toimus pikk diskussioon, mille käigus sai publik küsida küsimusi ning arutleda antud teemal nii hr Engelmanni kui teiste kohalviibinud sõjaväelastega. 

Üritus toimus koostöös Tartu Saksa Kultuuri Instituudiga.