Seminar „Rikas Eesti, Vaene Eesti“ 26.10.2009

Käsitlusele tulid erinevad arusaamad rikkusest ja vaesusest, mis polnud ilmtingimata seotud raha ning materiaalse väärtusega. Leiti, et rikkus võib peituda ka mittemateriaalsetes asjades, nagu teadmised, vaimsed väärtused, perekond, tervis, sõbrad, ning enda rikkana tundmine on inimese sisetunde küsimus. Inimene võib end tunda rikkana, kui ta on oma eluga rahul ega tunne otseselt millestki puudust.

17.00 I esineja Mart HiobRikas Eesti, Vaene Eesti“, Supilinna Selts

17.30 II esineja Tõnu Runnel, Fraktal OÜ

Mart Hiob keskendus oma ettekandes rikkusele ja vaesusele linnapildis. Ta alustas ajaloost, rääkides linnapildist keskajal, ja jõudis välja tänapäeva ning Eestini. Ta rääkis Supilinnast ja sellest, kuidas seal on toimunud gentrifikatsioon.

Tõnu Runnel rääkis oma kogemustest, ning sellest, kuidas tema on läbi aja mõistnud rikkust ja vaesust, põimides oma jutus kaasaegse äri ja väärtuste põhimõtted ning nõukogude aja vaatenurgad ja mälestused.

Pärast ettekandeid toimus kohvilauas elav diskussioon.


Üritust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.