Seminar "Minevikuga toimetulek":  Sotsiaalne staatus 14.12.2009

14. detsembril 2009 toimus viies ja ühtlasi viimane seminar sarjast „Minevikuga toimetulek- Eesti lähiminevik läbi erinevate põlvkondade silmade”. Esinejateks oli sel korral Tajo Oja (TÜ Rahvusvaheliste suhete magistrant) ning Tarmo Strenze (Sotsioloogia teaduskonna õppejõud ja teadur).

Suurt rolli minevikupildi moodustumisel mängivad faktorid nagu sotsiaalne staatus antud ajaperioodil ning praegu, samuti isiku mälestused tollest perioodist. Kuigi NL pidid olema kõik võrdsed, siis tegelikkuses võrdsust polnud.


Tajo Oja keskendus oma ettekandes just sellele, kuidas tema, kui noorte vanusegruppi kuuluja, mõistab sotsiaalset staatust. Ta rääkis sellest, kuidas juba algkoolis määras lapse rolli klassikaaslaste, sõprade ja teiste laste jaoks see, missugused mänguasjad tal olid või mis firma riideid ta kandis. Samas rääkis ta sellest, et ülikoolis tähtsuse asetus muutub ning oluliseks muutuvad hoopis teadmised ning vaimutarkus. Samuti rääkis Tajo, kuidas uus meedia on mõjutanud sotsiaalset staatust.


Tarmo Strenze ettekanne keskendus sellele, kuidas erinevatel aegadel on peetud erinevaid ameteid sotsiaalse staatuse koha pealt paremateks. Kuigi ilmnes, et mõned ametid, nt põllumees ja veoauto juht, olid muutunud tänapäeva noorte jaoks kehvemateks, siis arsti amet on endiselt hinnatud.


Diskussiooni käigus tõstatusid nt sellised küsimused, kuidas on seotud korporatsioonid sotsiaalse staatusega ning kas kohustuslik koolivorm tagaks lastele võrdsuse. Samuti püüti sotsiaalset staatust veidi täpsemalt defineerida - kas tegemist on ühiskonna hinnangu, inimese endale antava hinnangu või millegi kolmandaga - kuid ühtse vastuseni ei jõutudki.


Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.