Õpituba Tarkuse Alleel 01.09.2009

Esimesel septembril Tarkuse Alleel olnud õpitoas tutvustasime kõigepealt nii Domus Dorpatensise tegevusi üldisemalt kui läbi lühiettekannete meie viimase aja üht olulisemat projekti – „Tolerantse Tartu eestkostevõrgustik“. Lühiettekanded valisime sellepärast, et nende tundide jooksul käis meie juures väga palju erinevaid erinevas vanuses ning erinevast rahvusest inimesi. Meie õpitoa külastajatel oli palju küsimusi selle kohta, miks me sellise projekti oleme ette võtnud ning mis selle käigus toimuma hakkab. Uudishimulikumad said end lisada meie listi, et meie üritustest ka edaspidi osa saada.

Tegevust oli meil kuhjaga kaasas nii pisematele kui suurematele. Eelkooliealised poisid ja tüdrukud said sõbralikku Tartut või muud meeldivat ja meeldejäävat joonistada ning sallivuseteemalisi raamatuid  vaadata (ruumiline raamat „Erinevad inimesed“, Koolibri 2005). Lisaks sellele olid meil kaasas sallivuse ning sõbralikkuse teemalised vanasõnad, mis olid pusledena osadeks jagatud, ja viktoriiniküsimused – kergemad laste jaoks, veidi enam mõtlemist või teadmisi nõudvad tudengite ning lapsevanemate jaoks. Huvi viktoriini vastu oli väga suur, ennekõike laste ning noorte seas, ning ragistasime meiegi oma halle ajurakukesi, püüdes pisematele seletada sõna ’rass’ või ’erivajadused’ või siis hoopiski tõlkida küsimusi ning vastusevariante vene rahvusest lastele ja noortele, kes samuti püüdlikult vastuseid nuputasid.


Kes soovis, võis meie pabertahvlil olnud „AVATUD TARTU“ – „SULETUD TARTU“ skaalale kirja panna, kui sõbralik, hooliv ja avatud või endasse hoidev ning kinnine meie kodulinn parasjagu on. Julgustasime sealgi kirjutama vastuseid neis keeltes, mis vastajaile kodusemad ning turvalisemad on.


Kõigile, kel vähegi mahti oli meiega enda teadmisi ning arvamusi jagada, meie seinale joonistusi lisada või raamatuid lehitseda, oli meil varuks ka magusaid üllatusi. Kõige magusama üllatusega lõppes aga kogu see Tarkuse Allee õpipäev õhtuehas, kui selles samas suures telgis meisterdati 50 m pikkune tarkusetort.