Programmid
Bridge It!

Programm "Bridge It!" on oma sisu ja eesmärkide poolest sarnane DD Akadeemiaga, seda viiakse läbi rahvusvahelisel tasemel. Noortele, kellel on tahtmist ja huvi oma kodukohas mõnd (sotsiaalset) probleemi lahendada, antakse poole aasta jooksul seminaridel ja mentorite abil julgustust, tuge ja teadmisi oma plaani ellu viimiseks. Programm on mõeldud noortele Läänemere regioonist. Seda korraldavad ühiselt organisatsioonid Lätist (Оrbīta), Eestist (Domus Dorpatensis), Venemaalt (Немецко-Русский обмен) ja Saksamaalt (Theodor Heuss Kolleg).


Loe lähemalt...
oooooooooooooooooooooooo               

 

Kodanikuhariduse koalitsioon

Arendame ühiselt kodanikuhariduslike programmide kvaliteeti. Eelkõige pöörame tähelepanu tõenduspõhisele lähenemisele ja mõju hindamisele. Meie peamisteks viisideks kvaliteedi tõstmisel on kogemuste vahetus programmide vahel ning väliste ekspertide kaasamine.

Loe lähemalt...
   


Balti-Saksa noorte õppeprogramm

Baltisaksa kultuuri- ja haridusorganisatsioon Deutschbaltische Studienstiftung toob oma seminaridel kokku noori Balti riikidest, Saksamaalt ja Venemaalt. Seminarid käsitlevad erinevaid aktuaalseid teemasid, mis puudutavad samas ka baltisaksa pärandi küsimusi. Seminarid toimuvad vaheldumisi Eestis, Lätis ja Saksamaal. Eesti partneriks selles programmis on Domus Dorpatensis, kes kord aastas korraldab mitmepäevase seminari vabatahtlike kaasabil, kellel on huvi saksa keele ja kultuuri vastu.

Loe lähemalt...

Lõppenud projektid


DD koolitusvõimekuse arenguhüppe projekt

DD Akadeemia värbamisvõimekuse arenguhüppe projekt

2015. aastal uuendasime Domus Dorpatensise põhiprogrammi DD Akadeemiat. Suure arenguhüppe teinud programm vajas aga ka uuenenud värbamist. Selleks küsisime Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt toetust, et töötada välja metoodika programmi professionaalsemalt osalejate valimiseks ning ka märkimisväärselt nõudlikumasse programmi üldse heade kandidaatide leidmiseks.
Projekti abil saime kaasata oma valikumetoodika loomisesse välise partneri ning uuendada ka meie kommunikatsioonivahendeid. Suur tänu KÜSKile!

 

Joome Poole Vähem! projekt

Sihtasutus Terve Eesti (TESA) koos nelja Eesti suurema noorteorganisatsiooni (sh meie DD Akadeemia) ning Sina-Mina Perekoolitusühinguga  viib projekti raames ellu üleriigilise alkoholivastase sotsiaalkampaania eesmärgiga  vähendada riskikäitumist, parandada rahvatervist ja edendada tervislikke eluviise.


Vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmise projekt

Projekti eesmärk on kaasata SA Domus Dorpatensis tegevusse uusi erineva profiiliga vabatahtlikke, et seeläbi tõsta sihtasutuse tegevusvõimekust ning positiivset ühiskondlikku mõju.


Kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise projekt

Projekti „SA Domus Dorpatensis kommunikatsioonialaste oskuste tõstmine“ eesmärgiks on tagada sihtasutuses läbimõeldum kommunikatsioonitegevus.

Rahvusvaheline demokraatiaprojekt: "Youth democracy - learning and doing! Volume II"

Projekti jooksul arendatatakse noorte osalusdemokraatiat kolme Euroopa linna koostöös: Tartu, Stuttgart, Istanbul.

Teeme Ära Noorteprogramm


Kodanikuhariduse koalitsioon

Domus Dorpatensise, EMSL-i ja ENTRUM-i koostöös luuakse kodanikuhariduse koalitsioon, mille tegevuseks on kodanikuhariduse mõtestamine, kaardistamine ning arendamine.