Kodanikuhariduse koalitsioon

Demokraatia alustalaks on aktiivsed ja vastutustundlikud ühiskonnaelus osalevad inimesed ning nende kujunemisele aitab kaasa läbimõeldud ja laiapõhjaline kodanikuharidus ning mitmekesised võimalused aktiivseks kodanikuks olemiseks vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamiseks. Projekti jooksul mõeldakse läbi, millist lisaväärtust kodanike kujunemisel saavad anda mitteformaalsed kodanikuharidusprogrammid, kuidas kodanikualgatuslikke programme mõjusamalt ja tulemuslikumalt korraldada, kuidas rohkemate koolide ja noorteni jõuda.
 
Koostöös räägitakse läbi ja seistakse selle eest, et riiklikud poliitikad arvestaksid vabaühendustega kodanikuhariduse korraldamisel. Paralleelselt tegeletakse kolme noortele suunatud programmi (DD Akadeemia, ettevõtlikkuse programm ENTRUM ning keskkoolilõpetajatele mõeldud Kogukonnapraktika) kvaliteedi, mahu ja elujõulisuse tugevdamisega.

Projekti veavad eest SA Domus Dorpatensis, Vabaühenduste Liit EMSL ja SA ENTRUM. Kõik kolm osalevad aktiivselt koalitsiooni töös ning kasvatavad omaenda võimekust kodanikuhariduses osalemises. Projekti edenedes kaasatakse koostöösse ka teisi kodanikuharidust pakkuvaid vabaühendusi. Projekti tulemusel jõuavad Eesti suuremad kodanikuhariduse programmid rahalise jätkusuutlikkuseni, kaasavad vähemalt 30% rohkem Eesti noori ning formaalharidussüsteemi arendamisel arvestatakse enam mitteformaalse kodanikuhariduse väärtuslikkusega. 

Projekt saab teoks  tänu EMP toetuse Vabaühenduste Fondile Avatud Eesti Fondi vahendusel.