Kommunikatsioonialaste oskuste tõstmine

Projekti „SA Domus Dorpatensis kommunikatsioonialaste oskuste tõstmine“ eesmärgiks on tagada sihtasutuses läbimõeldum kommunikatsioonitegevus, mille tulemusena on organisatsiooni väljapoole kommunikeeritavad sõnumid selged ja hästi mõistetavad, sihtasutusest on loodud positiivne ja usaldusväärne kuvand ning osatakse teha end meedias nähtavamaks. Projekti raames luuakse SA Domus Dorpatensis neljaliikmeline kommunikatsioonimeeskond, kelle ülesandeks saab iga-aastane kommunikatsiooniplaani koostamine ning selle tegevuskava elluviimine. Projekti tegevused on mõeldud toetama meeskonna töö käivitamist, kvaliteedi arendamist ning liikmete isiklikku arengut. Kommunikatsioonialase võimekuse tõstmiseks on välja töötatud spetsiaalne kommunikatsioonialane koolituspakett rõhuasetusega vabaühenduste kommunikatsioonile. SA Domus Dorpatensis senisele kommunikatsioonitegevusele hinnangu andmisse on kaasatud kommunikatsiooniekspert ning valmib kommunikatsiooniaudit. Auditist ilmnenud tulemuste alusel koostab loodud kommunikatsioonimeeskond  kommunikatsioonieksperdist nõustaja kaasabil sihtasutuse hooaja kommunikatsiooniplaani, mida asutakse teiste vabatahtlike liikmetega koostöös ellu viima.

Loe tehtud kommunikatsiooniauditi kohta lühikest ülevaadet siit.


Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital: