DD koolitusvõimekuse arenguhüppe projekt


DD on aastaid pakkunud erinevaid arenguprogramme, mille raames on kokku koolitatud üle 500 noore. Käesoleva projekti käigus tahame seda kompetentsi rakendada ja kasvatada DD finantsilise võimekuse tõstmiseks. Projektis loome oma koolitajate ettevalmistusprogrammi, arendame välja 2-3 koolituspaketti müügiks ning käivitame turundustegevused koolituste müügiks. Koolitustegevuse abil soovime hakata samm-sammult kasvatama DD tulubaasi, et saaksime selle abil laiendada ka meie ühiskondlikku tegevust  ja pakkuda DD Akadeemia programmi järjest rohkematele noortele. Projekt kestab 14 kuud.

Projekti rahastavad siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. KÜSKi toetus projektile on 10 904,40 eurot. Suur tänu KÜSKile!