Rahvusvaheline demokraatiaprojekt

Projekt "Youth democracy - learning and doing! Volume II"

LühikokkuvõteProjekti jooksul arendatatakse noorte osalusdemokraatiat kolme Euroopa linna koostöös: Tartu, Stuttgart, Istanbul. Noored saavad teadlikumaks osalemise struktuuridest, meetoditest ning iseenda tugevustest, et seeläbi rohkem ja tulemuslikumalt oma kogukonnas ja linnas osaleda. Tartus arendatakse välja efektiivne ja jätkusuutlik noorte osalusprotsess sh tugevdatakse Tartu Noortevolikogu organisatsioonilist suutlikkust, võimekust osaleda otsustusprotsessides ja esindada Tartu noori, luuakse Tartu noorteorganisatsioonide laiendatud võrgustik jms. Projekti jooksul arendatakse välja noortega konsulteerimise ja nende kaasamise mehhanismid.
  
Eesmärk
Suurendada noorte osalust kohalikul tasandil sh luua hästitoimiv ja jätkusuutlik Tartu linna noorte osalusprotsess
Kestvus


01.01.2013 - 30.06.2014

Tuumikgrupp

6 noort Tartu Noortevolikogust ja Anne Noortekeskusest

TegevusedProjekti jooksul toimub partnerlinnades kolm rahvusvahelist kohtumist ning vahepealsetel perioodidel kohaliku tasandi tegevused
 

veebruar - märts 2013

Tuumikgrupi kohtumised
04.-07.aprill 2013Rahvusvaheline Kick off kohtumine Istanbulis
mai - oktoober 2013Tuumikgrupi kohtumised ja Tartus toimuvad tegevused
25.-29. oktoober 2013Rahvusvaheline kohtumine Tartus
november 2013 - aprill 2014Tuumikgrupi kohtumised ja Tartus toimuvad tegevused
14.-18.aprill 2014Rahvusvaheline projektikohtumine Stuttgardis
mai - juuni 2014Projekti kokkuvõtete tegemine
Projektipartnerid 
 

Tartust: 
Tartu Noortevolikogu
Anne Noortekeskus
Domus Dorpatensis Teaduse ja Kultuuri SA
Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistus

 

Stuttgardist:
tipsntrips Youth Information Stuttgart
Youth Council Stuttgart
HeleneP-Children and youth center Degerloch

 

Istanbulist:
Cagdas Yasami Destekleme Dernegi 
Habitat Center for Development and Governanc

Rahastaja

 

Kontakt

Kristel Altosaar, noorsooteenistuse juhataja. tel 5300 1841, e-post:Kristel.Altosaar@raad.tartu.ee