Vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmise projekt

Projekti „SA Domus Dorpatensis vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmine“ eesmärk on kaasata SA Domus Dorpatensis tegevusse uusi erineva profiiliga vabatahtlikke, et seeläbi tõsta sihtasutuse tegevusvõimekust ning positiivset ühiskondlikku mõju. Projekti otseseks sihtgrupiks on projekti raames kaasatavad vabatahtlikud, eelkõige gümnaasiumiõpilased ja tudengid. Läbi vabatahtlike tegevuse saavad projektist kasu Tartu linna elanikud, kellele SA Domus Dorpatensis suudab projekti tulemusel pakkuda rohkem ja paremaid üritusi, ning pikas perspektiivis kõik Eesti inimesed, kelleni jõuavad sihtasutuse ühiskondlikud algatused.


Projekti raames elluviidavateks tegevusteks on vabatahtlike värbamine organisatsiooni, liikmete koolitusprogrammi arendamine, coaching-süsteemi käivitamine ning SA Domus Dorpatensis tegevuste mahu suurendamine. Projekti eeldatava tulemusena on organisatsiooni tegevusse tõhusalt kaasatud 40-50 uut vabatahtlikku ning töötatud välja jätkusuutlik vabatahtlike kaasamise süsteem. Pikas perspektiivis toob projekt tänu sihtasutuse üldise tegevusvõimekuse tõstmisele kaasa arvukaid uusi avalike üritusi ja sotsiaalseid algatusi, mis tegelevad Eesti ühiskonna juurprobleemide lahendamisega.

Tulemused siiamaani:

  • 2012. sügisel värbas Domus 60 uut liiget, sh gümnasiste ja doktorante.
  • Toimunud on esimesed Sügispäevad ning täiendatud koolitusprogramm.
  • Kokku tegutseb sellel hooajal Domuses aktiivselt 13 meeskonda.
  • Tänu projektile on tehtud ka Domuse üritustest videosalvestused, mida saab kasutada nii järgmiste ürituste reklaamiks kui heade ideede osalejaskonnast kaugemale levitamiseks.


Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital: