Sihtasutus     Nõukogu     Põhikiri     Aastaaruanded     Eetikakoodeks     Stipendium     Raamatukogu    EVS

Domus Dorpatensis raamatukogu

Raamatukogu on avatud:

E-R 10-17

Raamatud asuvad Domus Dorpatensise klubiruumis.

 

Sihtasutuse Domus Dorpatensis raamatukogu on valdavalt annetatud laialdaste kultuurihuvidega baltisaksa perekonna Häussleri poolt. Sellest tingituna on raamatukogus arvestatav hulk Baltimaid käsitlevat saksakeelset kirjandust, ajalooraamatutest baltisaksa ilukirjanduseni välja. Oluline on ka teisi Ida-Euroopa maid ja Venemaad puudutav osa. Suur kogus raamatuid käsitleb ka Saksamaa ajalugu.

 

Raamatukogu näeb oma sihtgrupina eelkõige saksa keelt valdavaid inimesi, kellele pakuvad huvi ülal loetletud valdkonnad. Loomulikult on teretulnud ka kõik teised huvilised.


Osa raamatuid on annetanud ameerika näitleja Donald Arthur. Need raamatud on inglise keeles ja käsitlevad USA ja Euroopa ajalugu, kuulsate inimeste biograafiaid jms.

 

Enamike raamatuid saab koju laenutada kaheks nädalaks. Välja ei laenutata teatmeteoseid, kunstiraamatuid ja raamatuid, mis on ilmunud enne aastat 1945. Perioodikat on osaliselt võimalik välja laenutada kaheks päevaks.