Külaliskorterite kalender

1) Valige periood (algus- ja lõppkuupäev) millal soovite meie juures ööbida.
2) Valitud perioodil vabad korterid:

Külaliskorter nr:

Roheline Võti ja meie keskkonnapoliitika

 

2015. aastal tunnustati Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis keskkonnamärgise Roheline Võti diplomiga. Hoolime ümbritsevast keskkonnast ning soovime kaasa aidata enda tegevusega seotud keskkonnamõjude vähendamisele.


Roheline Võti (Green Key) on rahvusvaheline ökomärgis, mis sai alguse 1994. aastal Taanist. Tänaseks päevaks on märgisega liitunud üle 40 riigi kogu maailmas. Rohelise Võtme diplomiga tunnustatud ettevõttes sõnastatakse keskkonnapoliitika, püstitatakse keskkonnaalased eesmärgid, koostatakse tegevusplaan nende elluviimiseks ning järgitakse säästva majandamise põhimõtteid. 

Väärtustame oma igapäevases tegevuses:

 ·  vee, soojus- ja elektrienergia otstarbekat kasutamist,

 ·  loodussõbralike puhastusainete kasutamist,

 ·  keskkonda säästvate põhimõtete tutvustamist asutuse klientidele ja töötajatele,

 ·  jäätmete sorteerimist ja jäätmehulga vähendamist,

 ·  kohalike ja/või mahemärgisega toiduainete kasutamist,

 ·  keskkonnamärgisega või ümbertöödeldud materjalist tehtud toodete kasutamist.

 

Loodame, et ka teie toetate meie keskkonnasõbralikkuse põhimõtteid ning aitate kaasa enda tegevusega seotud keskkonnamõjude vähendamisele:

 ·  hoides kokku elektrienergiat ja kustutades toast lahkudes tuled,

 ·  kasutades vett säästlikult,

 ·  sorteerides prügi

 ·  tuues kasutatud ravimijäätmed, patareid, akud ja muud ohtlikud jäätmed asutuse büroosse,

 ·  liikudes linnas jalgsi, jalgrattaga või kasutades ühistransporti.

 

Rohkem infot Rohelise Võtme kohta: www.greenkey.global