Sihtasutus     Nõukogu     Põhikiri     Aastaaruanded     Eetikakoodeks     Stipendium

  2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   Stipendiumi statuut

Stipendium

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis kuulutas 2005. aastal esmakordselt välja stipendiumikonkursi, mille eesmärgiks on taotleda ning tunnustada kodanikualgatust ning kohaliku elu edendamist. Stipendium on mõeldud isikule, kes läbi oma tegevuse on oluliselt kaasa aidanud kogukonna üldisele arengule ja/või on silma paistnud kogukonna jaoks oluliste saavutustega.


Tänu SA Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill toetusele on Domus Dorpatensisel juba kolmel korral (aastatel 2005, 2008 ja 2009) olnud  võimalik välja anda kaks stipendiumit Ka fondi Päikeselill eesmärgiks on toetada inimeste ühiskondlikku initsiatiivi ja üldise hüve edendamist.

 

2005. aastast kuni 2013. aastani on igal sügisel toimunud stipendiumikonkurss, milles osalesid arvukad kandidaadid. 


2013. aastal toimus stipendiumikonkurss uuele sihtgrupile - tudengitele: SA Domus Dorpatensis korraldas esmakordselt programmi "Tagasi kodukohta", mille eesmärgiks on  käivitada uusi algatusi oma kodukoha probleemide lahendamiseks.

 

Meie stipendiaadid:


2005. aastal said stipendiaatideks Aare Hõrn ja Eha Paas. Aare Hõrn on Setomaa kultuuri edendaja ja Eha Paas on Eesti Kodukandi Liikumise tegevjuht.

 

2006. aasta stipendiaadiks sai Mart Hiob, kes on Supilinna Seltsi juhatuse esimees. Supilinna selts kaitseb selle Tartu linnaosa miljöö.

 

2007. aasta stipendiaadiks sai Virve Kluust. Ta on Koeru valla MTÜ Salutaguse Nelja Küla Seltsi juhatuse esimees ja on oma küla elu oluliselt edendanud.

 

2008. aastal said stipendiaatideks Aino Kiiver ja Astra Kittus. Aino Kiiver tegutseb aktiivselt Eesti Memento Ühingus ja Astra Kittus on elu Maaritsa külas mitme tegevuse kaudu edendanud.


2009. aastal said stipendiaatideks Irina Golikova ja Tiina Heidemann. Irina Golikova on lastekaitse valdkonnas tänuväärse töö ära teinud. Tänu Tiina Heidemanni initsiatiivile ja energiale on Kadjaste piirkonnas kohalik elu palju mitmekesisemaks muutunud.


2010. aasta stipendiaadiks sai Carmen Ott, kes on Prangli saare kohalikku elu oluliselt edendanud ja tegelenud vabatahtliku töö ning heategevusega.


2011. aasta stipendiaadiks sai Anneli Anijärv, kelle vabatahtlik tegevus on tema kodukandile väga oluline, kuna Karksi valla ääremaana on Tuhalaane küla jäänud ilma paljudest teenustest, mis suurema keskuse inimestele on iseenesest mõistetavad ja kättesaadavad.  


2012. aasta stipendiaadiks sai Jone Koppel Saaremaalt Laadla külast. Tänu Jone pingutustele on püsima jäänud pood Laadla külas, mis on ainuke pood kolmekümne kilomeetri raadiuses.


2013. aastal said stipendiaatideks Hristo NeilandTauno Terve ja Annika Tasa

 

Ülaltoodud linkide alt leiate stipendiaatide täpsema kirjelduse.