SA Domus Dorpatensis 2005. aasta stipendiumikonkurss

2005. aastal sügisel kogunes esmakordselt SA Domus Dopatensise stipendiumikomisjon, selgitamaks 73 laekunud taotluse seast välja esimesed Domus Dorpatensise stipendiaadid.

Stipendiumikomisjoni kuulusid SA Domus Dorpatensis esindajana juhatuse esimees Kristiina Tõnnisson, Tartu abilinnapea Georg Aher, Avatud Eesti Fondi Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi direktor Katrin Enno, Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna sotsiaalse kommunikatsiooni erakorraline professor Marju Lauristin ja Karl Ernst von Baeri Muuseumi juhataja Erki Tammiksaar. Stipendiumikonkursile esitatud taotlustes hinnati eelkõige kandidaadi teo positiivset mõju tema kogukonnale ja/või laiemale avalikkusele, kuid taotlusi hinnati ka muude konkreetse stipendiumikonkursi kuulutuses sätestatud kriteeriumide alusel.

 

Pingelise koosoleku järel otsustati stipendium anda Aare Hõrnile

Aarne Hõrn on Seto Lauluema kuju idee algataja ja ka lõpuleviija ning Eesti Vabariigi kodanike registreerimise algataja. Alates 1989. aastast on Obinitsas regulaarselt korraldatud laste omakultuurialaseid koolitusi, milles Aare Hõrn oli algataja, õpetaja ning läbiviija. Samuti on ta tuntud seto keele propageerija, rääkides võimalusel igal pool ainult seto keeles. Ta on Setomaa Asjatundjate Komisjoni liige aastast 1997, Kaitseliidu Vastseliina ja Meremäe üksuse pealik, ühiskondlike tegevuste korraldaja ning noortele Kaitseliidu tegevuse tutvustaja. Aare Hõrn on üks Obinitsa 100-aastase kirikkooli hoone taastamise algatajaid. Ta osales Obinitsa piirkonna külade arengukava kokkupanemisel ning aitas kaasa etenduse Taarka võimalikkusele Obinitsas 2005. aasta suvel. Praegu valmistab Aare Hõrn Setumaa Valdadae Liidu nimel taotlust  Seto Leelo esitamiseks UNESCO vaimse ja suulise pärandi meistriteoste nimekirja.

 

Tänu sihtasutusele Eesti-Hollandi Heategevusfond saime lisaks välja anda teisegi stipendiumi 15 000 krooni väärtuses, mille saajaks osutus Eha Paas.

Eha Paas on alates 1999.a sügisest Eesti Külaliikumise Kodukant tegevjuht. Külaliikumise põhieesmärgiks on Eesti maaelu ja külade säilimisele ja  arengule kaasaaitamine, sealhulgas maamajanduse ja rahvuskultuuri toetamine ning erinevate külaliikumiste ning kodanikeorganisatsioonide toetamine. Aastal 2000 kuulutati Kodukant parimaks mittetulundusühinguks. Eha Paasi selgitustöö läbi on Kodukandi liikumise ideed jõudnud maainimesteni, kutsudes neid omaalgatusele. See kutse on leidnud vastukaja üle terve Eesti. Eha Paasi töö tulemusena on välja arenenud mõjukas liikmeskond, mis algab rohujuure tasandilt ja jõuab esindajate kaudu riigituppa välja.


 


Stipendiumi eraldamise otsus tehti avalikuks kodanikupäeval 26. novembril 2005.

Domus Dorpatensis tänab kõiki konkursil osalenuid.