SA Domus Dorpatensis 2006. aasta stipendiumikonkurss

SA Domus Dorpatensise 2006. aasta stipendiaat on Supilinna Seltsi juhatuse esimees Mart Hiob. 

Mart Hiob on Tartus tuntud kui kodanikualgatuse ja kohaliku elu edendamise eest seisev linnakodanik. Tänu tema tegevusele on suhtumine Supilinna elukeskkonna põhiväärtustesse hakanud muutuma. Laia silmaringiga ja aktiivse linnakodanikuna on Mart Hiob juba pikka aega tegelenud Tartu linna, eriti Supilinna linnaosa miljöö väärtustamise, selle säilitamise ja kaitsmisega. Oma sümpaatse oleku ning heatahtliku suhtumise ja hoolivusega on ta vägagi erinevaid inimesi ja huvigruppe mõjutanud väärtustama keskkonnasõbralikku ning ajaloolist pärandit.

 

Kuna Domus Dorpatensis annab välja kodanikustipendiumi, siis toimus üleandmise tseremoonia Tallinnas, rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo büroos. Minister hindas kõrgelt nii stipendiaadi panust elukeskkonna parandamise heaks kui tema juhitud Supilinna Seltsi koostööd Tartu linnaga.