SA Domus Dorpatensis 2007. aasta stipendiumikonkurss

SA Domus Dorpatensise 2007. aasta stipendiaat on Koeru valla MTÜ Salutaguse Nelja Küla Seltsi juhatuse esimees Virve Kluust. 

Pr. Virve Kluust on aktiivne pensionär, kellel ei ole olnud kahju kulutada oma aega, energiat ja isiklikke vahendeid külaelu edendamiseks, et kirjutada projekte ning nende toel korraldada õppepäevi koostöös Järva maakonna Koeru valla teiste seltsidega. Tänu sellisele ühistegevusele on palju noori asunud tagasi maapiirkonda elama. 

 

Stipendiumikomisjoni kuulusid: Tartu Ülikooli avaliku halduse osakonna juhataja Kristiina Tõnnisson, Tartu abilinnapea Jüri Sasi, Eesti Maaülikooli teadusloo uurimise keskuse juhataja Erki Tammiksaar ning 2006. a stipendiaat Mart Hiob.

Domus Dorpatensis tänab kõiki konkursil osalenuid.

 

Domus Dorpatensise kodanikustipendiumi üleandmine toimus Tallinnas Rahvusooper Estonia talveaias rahvastikuminister Urve Palo korraldatud vastuvõtul, millel kuulutati välja Aasta Kodaniku tiitel. Domus Dorpatensis tänab rahvastikuministri bürood hea koostöö eest.