SA Domus Dorpatensis 2008. aasta stipendiumikonkurss

SA Domus Dorpatensis 2008. aasta stipendiaadid on Aino Kiiver ja Astra Kittus. Mõlemad on silma paistnud oma aktiivsuse, mitmekesisuse ja positiivse suhtumise poolest. Nende initsiatiivid on kodanikuühiskonda rikastanud.

  

 Aino Kiiver on väga mitmekülgne inimene, kelle tegevus on olnud suunatud sotisaalprobleemide lahendamisele Eestis. Pr. Kiiver tegutseb aktiivselt vabatahtlikuna mitmes mittetulundusühingus, eelkõige aga Eesti Memento Liidus ning Rakvere Ühingus. Samuti on ta palju panustanud külaelu ja kodanikualgatuse edendamisse. Ta on näiteks asutanud Saku Valla Diabeetikute Seltsingu ja osalenud Eesti Kodanikualgatuse kontseptsiooni väljatöötamisel. Oma positiivse ja kohusetruu olemusega on ta eeskujuks olnud paljudele vabatahtlikele.

 

 

 Astra Kittus tegutseb külavanemana Maaritsa külas Põlvamaal. Tänu tema aktiivsusele ja energiale on Maaritsa külaelu saanud sisse uue hoo ja küla on saanud kenama ilme. Pr. Kittuse initsiatiivil ehitati mänguväljak ja külaplats, korraldatakse rahvakalendri- ja külapäevi. Samuti kirjutas ta kultuurimaja jõusaali projekti, mis on end õigustanud: jõusaali kasutatakse innukalt. Pr. Kittus ei tee ainult ise tööd, vaid suudab külainimesed panna koos töötama. Niiviisi on küla paremini kokku kasvanud ja külaelu mõnusamaks muutunud.

 

Sel aastal võimaldas Eesti-Hollandi Heategevusfond "Päikeselill" välja anda veel ühe, samuti 15 000 kroonise, stipendiumi. Siinkohal tänab Domus Dorpatensis SA-le "Päikeselill" toetuse ja koostöö eest.

 

33 taotluse hulgast tegi valiku stipendiumikomisjon, kuhu kuulusid Tartu abilinnapea Jüri Sasi, Eesti Maaülikooli teadusloo uurimise keskuse juhataja Erki Tammiksaar, Avatud Eesti Fondi Balti Ameerika Partnerlusprogrammi juht Katrin Enno ning 2007. aasta stipendiaat Salutaguse Nelja Küla Seltsi juhatuse eesistuja Virve Kluust.

Domus Dorpatensis tänab kõik konkursil osalenuid.

 

SA Domus Dorpatensis stipendiumid anti üle 26. novembril kodanikupäevale pühendatud rahvastikuministri pidulikul vastuvõtul Tallinna lauluväljaku klaassaalis. Sihtasutus tänab rahvastikuministri bürood taas meeldiva koostöö eest.

 

Fotod: Peeter Hütt