SA Domus Dorpatensis 2009. aasta stipendiumikonkurss

SA Domus Dorpatensis 2009. aasta stipendiaadid on Irina Golikova ja Tiina Heidemann. Mõlemad paistsid silma oma panuse tõttu kodanikuühiskonnale.

Irina Golikova on Eesti Ajalooõpetajate Seltsi Ida-Virumaa osakonna juht ning Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhataja. Lastekaitse valdkonnas on Irina teinud ära tänuväärse töö. Tema eestvedamisel taasloodi Ida-Virumaal lastekaitseliikumine ning astuti suur samm laste õiguste tagamisel. Ta suudab oma suure entusiasmiga innustada ka teisi inimesi tegema vabatahtlikku lastekaitsetööd.


Tiina Heidemanni initsiatiivil asutati 2005. aastal Kadjaste piirkonnas, kus varem ei olnud palju ühisüritusi, MTÜ Kadjaste. Tänu uuele MTÜle sai kohalik elu hoo sisse: üks esimesi ühistegevusi oli koristustalgute korraldamine. Nelja aastaga on küla väga palju edasi arenenud - ehitati külaplats ja külakiik, loodi Kadjastesse vabaajakeskus. Ka rasketel aegadel on Tiina alati heatujuline ning optimistlik. Sellega on ta eeskujuks kõigile vabatahtlikele.


Ka sellel aastal võimaldas Eesti-Hollandi Heategevusfond „Päikeselill“ välja anda veel ühe 15 000 kroonise SA Domus Dorpatensis stipendiumi. Täname Päikeselille fondi toetuse ja hea koostöö eest.


20 taotluse hulgast tegi valiku stipendiumikomisjon, kuhu kuulusid Tartu abilinnapea Jüri Sasi, Eesti Maaülikooli teadusloo uurimise keskuse juhataja Erki Tammiksaar, Avatud Eesti Fondi Ida-ida piiriülese koostöö programmi koordinaator Kelly Grossthal, SA Päikeselill nõukogu liige ja Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni professor Marju Lauristin ning 2008. aasta stipendiaat Memento Rakvere ühenduse juhatuse esimees Aino Kiiver.


Stipendiumid anti üle 26. novembril kodanikuühiskonnale ja kodanikupäevale pühendatud EMSLi konverentsil Tallinnas. Sihtasutus tänab korraldajaid meeldiva koostöö eest.