SA Domus Dorpatensis 2010. aasta stipendiumikonkurss

SA Domus Dorpatensis 2010. aasta stipendiaat on Carmen Ott.

 

Carmen Ott on Prangli saare kohalikku elu oluliselt rohkem edendanud, ja tegelenud vabatahtliku töö ning heategevusega,  kui keegi teine viimase 30 aasta jooksul. Ta on osav projektikirjutaja – Carmeni eestvedamisel aktiveerus elu saarel ja tekkis parem koostöö saare elanike vahel. Ta on korraldanud käsitöökoolitusi ning esmaabikoolitusi, kuna esmaabi ja arstiabi osutamine on saare jaoks oluline teema, ning asutanud MTÜ, mille esimene suurprojekt oli Prangli saarte muuseumi avamine. Arvukate projektide raames on ta muuhulgas aidanud korrastada Prangli saare viidasüsteemi, renoveerida Prangli Rahvamaja ja taastada kino traditsiooni Prangli Rahvamajas.

 

42 taotluse hulgast tegi valiku stipendiumikomisjon, kuhu kuulusid Tartu abilinnapea Jüri Sasi, Eesti Maaülikooli teadusloo uurimise keskuse juhataja Erki Tammiksaar, Avatud Eesti Fondi Ida-ida piiriülese koostöö programmi koordinaator Kelly Grossthal, ning 2009. aasta stipendiaat MTÜ Kadjaste eestvedaja Tiina Heidemann.

 

Domus Dorpatensis tänab kõik konkursil osalenuid.

 

SA Domus Dorpatensis stipendium anti üle 24. novembril kodanikupäevale pühendatud kultuuriministeeriumi poolt korraldatud pidulikul vastuvõtul Tallinnas Rotermanni Prooviveskis. Sihtasutus tänab kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonda hea koostöö eest.


Kodanikupäeva ning -nädala kohta lähem informatsioon kultuuriministeeriumi kodulehel.