SA Domus Dorpatensis stipendiumikonkurss 2011

Domus Dorpatensise 2011. aasta stipendiaat on Anneli Anijärv Tuhalaane külast, Karksi vallast, Viljandimaalt. Anneli töötab Tuhalaane külamaja juhatajana ning kasutab oma professionaalseid oskusi ka vabatahtlikuna, otsides fonde, kuhu kirjutada projekte, püüdes leida sponsoreid ja toetajaid ning kaasates vabatahtlikke, kes aitaks projektitegevusi ellu viia.

Tema vabatahtlik tegevus on kodukandile väga oluline, kuna Karksi valla ääremaana on Tuhalaane küla jäänud ilma paljudest teenustest, mis suurema keskuse inimestele on iseenesest mõistetavad ja kättesaadavad. 

Anneli on innukas ning inspireeriv uute ideede genereerija, projektide elluviija ja aruandluse esitaja, kes abistab, nõustab ja juhendab meelsasti ka ümberkaudseid külaseltse.

 

40 taotluse hulgast tegi valiku stipendiumikomisjon, kuhu kuulusid Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu esimees ning Domus Dorpatensise endine juhataja Kristiina Tõnnisson, Avatud Eesti Fondi Avatud Valitsemise programmi koordinaator Kelly Grossthal ja 2010. aasta stipendiaat Carmen Ott.


SA Domus Dorpatensis tänab kõik konkursil osalenuid.


Stipendium anti üle 30. novembril kodanikupäevale pühendatud ning kultuuriministeeriumi poolt korraldatud vastuvõtul Tallinna Nukuteatris. Domus Dorpatensis tänab kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonda hea koostöö eest.


Kodanikupäeva ning -nädala kohta lähem informatsioon kultuuriministeeriumi kodulehel.