SA Domus Dorpatensis stipendiumikonkurss 2012

Domus Dorpatensise selle aasta stipendiaat on Jone Koppel. Jone elab Saaremaal, Taga-Sõrves, Laadla külas. Iseenesestmõistetavad teenused nagu sularahaautomaat või bensiinijaam asuvad külast 50 kilomeetri kaugusel. Tänu Jone pingutustele on püsima jäänud pood Laadla külas, mis on ainuke pood kolmekümne kilomeetri raadiuses. Jone peab oma kauplust juba kakskümmend aastat, võimaldanud oma valdusi ja vara kogukonnal tasuta kasutada, pidades sealjuures vabatahtlikult korras seltsimaja ning külaplatsi – seda kõike hoolimata iseenda ebakindlast majanduslikust olukorrast ning poe väikesest käibest.  Lisaks on Jone projektide käigus aidanud sisse ja korda seada seltsimaja ruumid, mis asuvad tema poe katusekorrusel. Tema algatusel on külaplats, mida kogu vallarahvas seltsi- ja kultuurielu keskusena kasutab, kaunimaks saanud ja rajatud on vajalikud abihooned. Kodanikualgatuse korras on Jone juba aastaid tegutsenud Sõrvemaa kultuurielu edendamise ning kohalike traditsioonide ja rahvapärimuse säilimise nimel. 

 

49 taotluse hulgast tegi valiku stipendiumikomisjon, kuhu kuulusid Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja Agu Laius, emeriitprofessor Marju Lauristin, SA Domus Dorpatensis tegevjuht Martin Noorkõiv ja 2011. aasta stipendiaat Anneli Anijärv.


Sihtasutus Domus Dorpatensis tänab kõik konkursil osalenuid.

Stipendium anti üle 23. novembril kodanikupäevale pühendatud ning kultuuriministeeriumi poolt korraldatud vastuvõtul Tallinnas Adamson Ericu muuseumis. Domus Dorpatensis tänab kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonda hea koostöö eest.