Domus Dorpatensis - uudised ja postitused


Jälgi meid Facebookis:

Kuidas DD aitas Tartumaa noortel koduvaldade juhtimises kaasa lüüa (1)

Gea Lepik, Domus Dorpatensise projektijuht 24.02.11Peaaegu aasta tagasi, kolmapäeval, 10. märtsil oli Tartu Raekoda täis säravate silmadega hakkajaid gümnaasiuminoori, kes tulid tutvuma linnavalitsuse ning Tartu Noortevolikoguga. Külalised olid pärit viiest Tartumaa omavalitsusest – Puhja, Rõngu, Luunja ja Tartu valdadest ning Elva linnast. Tartusse tõi nad SA Domus Dorpatensis projekt*, mille raames asutati nimetatud omavalitsuste juurde noorte osaluskogud.


Kolmapäevane Tartu visiit oli esimene kord, mil kõikide valdade noored omavahel kohtusid. Enne seda toimusid projektis osalevate omavalitsuste gümnaasiumides seminarid, mille käigus õpilastele tutvustati kohaliku omavalitsuse olemust ja ülesandeid ning noorte osaluse vajalikkust. Kokku osales projekti esimeses faasis 400-500 Tartumaa noort vanuses 14-19 ning huvi projekti edasistes tegevustes osalemise vastu oli üllatavalt suur.


Õppevisiit Tartusse

Seminaridel huvi üles näidanud noored sõitsidki Tartusse külastusvisiidile, kus neid tervitasid Tartu abilinnapea Jüri Sasi ning volikogu esimees Aadu Must. Nad kohtusid Tartu Noortevolikogu liikmetega, ning osalesid volikogu igapäevatööd tutvustaval seminaril. See päev oli projekti jaoks otsustav, sest just siis selgusid esialgsete huviliste seast need noored, kes soovisid oma koduvalla käekäigu edendamise tõsisemalt ette võtta.


Mis sai edasi?

Järgmise paari nädala jooksul kogunesid iga valla noored juba osaluskogu esimesele koosolekule. Üheskoos vaadati üle valla noorte suurimad probleemid, seati noortevolikogude eesmärgid ning planeeriti edasisi tegevusi. Seejärel toimus juba noortevolikogude ametlik asutamine. Järgmise üheksa kuu jooksul pakkus SA Domus Dorpatensis noortele edukaks edasiseks tegevuseks vajalikke koolitusi ja infopäevi. Algstaadiumis olid oma kogemustega abiks juba tegutsevad osaluskogud Tartu Noortevolikogu ja Tartumaa Noortekogu. Lisaks projekti raames toimunule on noortekogud ise korraldanud palju erinevaid üritusi, pidanud iganädalasi koosolekuid, ja osalenud valla-/linnavalitsuse ning volikogu töös: võtnud osa komisjonide ja volikogu istungitest ning avaldanud arvamust ja ettepanekuid eelnõude kohta.


Noorte hääl kuuldavaks!

Loodud osaluskogude eesmärk on olla sidekanaliks omavalitsusüksuse ja valla/linna noorte vahel, edendamaks noorte osalust neid puudutavate otsuste langetamisel ning pööramaks noorsootööle rohkem tähelepanu. Me töötame selle nimel, et Tartumaa noored teadvustaksid oma kuuluvust kogukonda ning tunneksid end selle täisväärtuslike liikmetena, kelle arvamuse ja vajadustega arvestatakse.


Väljakutsed

Projekti käigus avastasime, et meie suurimaks väljakutseks on osutunud üldise mentaliteedi muutmine. Eestis ei teata väga, mida noorte osalus endast kujutab ja miks see oluline on. Seetõttu on küllalt keeruline olnud nii noortele kui omavalitsusjuhtidele selgeks teha, mis asi on noortevolikogu, miks see peaks igal omavalitsusel olemas olema ja mis peaks olema selle funktsioon.


Noorte osaluskogu näol ei ole tegemist tavalise noorteorganisatsiooniga, vaid see on omavalitsuse noorte esindusorgan. Seega on väga oluline, et volikokku kuuluvad noored ise selgelt oma ülesannet ja eesmärke mõistaksid, ning kõik teised valla noored teaksid, et neil on omavaltsuse otsustusorganite juures oma esindajad, kelle poole pöörduda ning kelle kaudu oma arvamus teatavaks teha. Just teavitustööd võibki lugeda teiseks olulisemaks teguriks, mis mõjutab projekti edukust.


Praeguseks on see konkreetne projekt jõudnud eduka lõpuni, ent tulevikus on DD-l plaanis loodud noortekogude arendamisega jätkata. Kavas on pikaajalisem jätkuprojekt ning mitmed väiksemad üritused, et noorte omavaheline koostöö ja kogemustevahetamine jätkuksid ka edaspidi.


Gea Lepik ja Eveli Tigas

projektijuhid


* Projekti toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.Rohkem infot loodud noortekogude kohta:


Luunja valla noortevolikogu - http://noortevolikogu.luunja.ee/

Puhja valla noortevolikogu - http://noortevolikogu.puhja.ee/

Elva linna noortevolikogu - http://noortekogu.elva.ee/

Rõngu valla noortevolikogu - http://noortevolikogu.rongu.ee/ 

Tartu valla noortevolikogu - http://noortevolikogu.tartuvv.ee/

Jaga Facebookis

Kommentaarid

Martin 13.03
Projekt on praeguseks küll lõppenud, kuid kui keegi on huvitatud panustamisest jätkuprojekti (kas meeskonna liikmena, projektijuhina või kuidagi muud moodi), siis kirjutage: martin.noorkoiv (at) dorpatensis.ee


Kommenteeri

Email again: